Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

thoughtfulness
22:21
Najgorszą rzeczą, jaka może się przydarzyć człowiekowi, jest obudzenie się pewnego dnia z myślą, że zmarnował swoje życie. Z myślą, że nie spróbował, kiedy był jeszcze czas.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
thoughtfulness
22:20
thoughtfulness
20:44
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.

May 19 2017

thoughtfulness
13:06
Może już dzisiaj spotkałeś człowieka z, którym spędzisz resztę życia w przytulnym domku z gromadką uroczych dzieci. Może rok temu spotkałeś osobę, która wydawała Ci się przyjacielem, a później bez skrupułów zostawiła Cię samą z dnia na dzień. Niektóre osoby i wydarzenia nas inspirują, ciekawią, a inne zgorszają lub sprawiają, że już nigdy nie będziemy tacy sami. Jedno jest pewno, nigdy nie należy tego żałować, bo każda osoba wnosi coś niepowtarzalnego i unikalnego do naszego życia. 
Reposted fromkarlwho karlwho viaguerriera guerriera
thoughtfulness
13:05
Ten, który Cię stworzył wie również, co ma z Tobą zrobić. 
— Św. Augustyn
Reposted fromupinthesky upinthesky viaguerriera guerriera

May 13 2017

thoughtfulness
21:22
6376 2d26 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaupinthesky upinthesky
thoughtfulness
21:20
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
thoughtfulness
21:20
Nie wiemy, jak wyglądałyby nasze losy, gdyby nie dzieci z Fatimy. Nie wiemy, jak potoczyłyby się ostatecznie wojny, które przeżywały poprzednie pokolenia, gdyby nie dzieci z Fatimy. Potrzeba pokuty, modlitwy i nawrócenia. To właśnie przekazała pastuszkom “Piękna Pani”. To one wzięły na siebie modlitwę i umartwienia za losy świata, bo to one zobaczyły więcej niż my. Dzieci z Fatimy widziały konsekwencje i tragedie, będące wynikiem naszych grzechów. Może czas, byśmy i my zaczęli zdawać sobie z nich sprawę?
— walkthemoon.soup.
Reposted fromupinthesky upinthesky viaMsChocolate MsChocolate
thoughtfulness
21:20
4011 d5e2
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert vianiskowo niskowo
21:20
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica vianiskowo niskowo
thoughtfulness
21:19
Ten, który Cię stworzył wie również, co ma z Tobą zrobić. 
— Św. Augustyn
Reposted fromupinthesky upinthesky vianiskowo niskowo
thoughtfulness
10:32
W każdym miesiącu znajduj czas na chwile dla siebie, chwile radości, pasji i miłości.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovemyself lovemyself
thoughtfulness
10:24
Zmiany należy wprowadzać wtedy, gdy do nich dojrzewamy, a nie akurat dlatego, że w jakimś ściśle umownym momencie zmienia się data w kalendarzu.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
thoughtfulness
10:23
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – "Mroki"
Reposted fromnyaako nyaako viaMsChocolate MsChocolate
thoughtfulness
10:23
2608 4e04
Reposted fromthegirl thegirl viamyfuckingreality myfuckingreality
thoughtfulness
10:20
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk

May 05 2017

thoughtfulness
18:52
3208 f811
Reposted frommywonderland mywonderland viaphilomath philomath
18:52
0297 0f76

serious:

who were you?

April 23 2017

thoughtfulness
18:02
Zdarza się niekiedy ,że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu w którym ich ujrzeliśmy, zanim jeszcze padnie jakiekolwiek słowo.
— zbrodnia i kara
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
thoughtfulness
17:59
7108 1495 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl