Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

thoughtfulness
20:54
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
thoughtfulness
20:48
Dziś nie zaprzątam sobie głowy i wątroby sprawami, na które nie mam wpływu. Chyba nauczyłam się też wreszcie walczyć o siebie i swoją przestrzeń. Kiedyś byłam straszną dupą wołową pod tym względem. Brakowało mi wiary we własne siły, każdy mógł wejść mi na głowę.
— Hanna Lis
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaguerriera guerriera
thoughtfulness
20:46
I w końcu chyba to zrozumiałam, że nie trzeba ani nowego roku, ani poniedziałku, ani cudownego znaku z nieba. Czekając na tą specjalną przyczynę do zmiany, opóźniamy tylko moment dojścia do celu.
http://mywonderland.soup.io/
Reposted frommywonderland mywonderland viaguerriera guerriera
thoughtfulness
20:46
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaguerriera guerriera
thoughtfulness
20:45
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście. 
— Manuela Gretkowska, "Trans"
Reposted fromhormeza hormeza viaSmerfMaruda SmerfMaruda

March 27 2017

thoughtfulness
17:35
- Świat się wtedy Pani nie załamał?
- Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w "W roli głównej"
Reposted byanecianowguerriera

March 26 2017

thoughtfulness
17:52
Rodzimy się silni, tylko później o tym zapominamy. Zaczynamy traktować się tak, jakby uderzenie miało rozbić nas na kawałki. Przestajemy więc być elastyczni, bo może to się źle skończyć. Robimy małe kroczki, a następnie dziwimy się, że patrząc wstecz nie widać nic istotnego. Balansujemy gdzieś na granicy przyzwoitości, pomiędzy rozpaczą, a marzeniami o domu nad lazurowym oceanem, ale nie doświadczając ani jednego, ani drugiego.
Rodzimy się kreatywni z możliwością wybrania dowolnej kariery, dowolnego miejsca do życia i dowolnych osób, z którymi możemy je spędzić.
Trudne sytuacje na swój przewrotny sposób przypominają, że wciąż mamy taką możliwość.
http://volantification.pl/2015/09/10/nie-jestesmy-z-porcelany
Reposted byakwardmodalnaadmiracja
thoughtfulness
14:37
Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać.
— Maks Somow
Reposted bysztukamatorkaguerriera

March 19 2017

thoughtfulness
19:51
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!… Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj
— (Rz 12)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
thoughtfulness
19:51
Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co on z tym robi. 
— Aldous Huxley
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
thoughtfulness
19:47
3964 0fb0
Reposted fromlittlefool littlefool viaweselefigara weselefigara
thoughtfulness
19:41
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

March 16 2017

thoughtfulness
22:23
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viadelain delain
thoughtfulness
22:21
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy, często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami,zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromnyaako nyaako viadelain delain
22:19
7624 7664
Reposted frompengin pengin viadelain delain
thoughtfulness
22:16
Zupo, dlaczego mi to zrobiłaś? Gdzie są 2 lata wspomnień? 
— :( ehh
thoughtfulness
22:12
8550 c8ec
Reposted fromdelain delain vianiskowo niskowo

March 15 2017

thoughtfulness
22:30
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...)
thoughtfulness
22:30
Reposted fromjasminum jasminum viaanecianow anecianow
thoughtfulness
22:29
Każdy z nas stracił kogoś, kto powinien być teraz obok.
Reposted fromiamstrong iamstrong vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl