Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2018

thoughtfulness
19:48
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viamyfuckingreality myfuckingreality
19:47
1416 cf9a 500
thoughtfulness
19:47
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
thoughtfulness
19:46
8854 7263 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo

January 01 2018

thoughtfulness
23:22

in 2018, I wish you

  • better mental health
  • great looking skin
  • more energy
  • open-mindedness
  • healthy relationships
  • good dreams at night
  • success
  • delicious food
  • happiness
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

December 31 2017

thoughtfulness
21:14

Próba życia tak, żeby się nie mylić to pomysł, który świetnie sprawdza się w teorii i wyłącznie w teorii. We wszystkich innych przypadkach lepiej dbać o to, żeby życie było kształcące, wypełnione wartościowymi przeżyciami i prowadziło w dobrym kierunku. Niekoniecznie musi być bez skazy. 

Właśnie dlatego warto się nauczyć, że jeśli pracując nad sobą i dążąc do szczęścia, od czasu do czasu wjedziesz w jakąś dziurę, to jeszcze nie powód żeby dać się wpędzać w poczucie żalu.

Jeśli nie zamierzasz w tej dziurze się zadomawiać, to jakie to ma znaczenie?

http://volantification.pl/2017/12/19/lepiej-sie-mylic-niz-nic-nie-robic

December 28 2017

thoughtfulness
00:10
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch - Bezpowrotnie utracona leworęczność
Reposted fromdurmik durmik vianiskowo niskowo
thoughtfulness
00:09
Go and love someone exactly as they are. And then watch how quickly they transform into the greatest, truest version of themselves. When one feels seen and appreciated in their own essence, one is instantly empowered.
00:09
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viaphilomath philomath

December 26 2017

thoughtfulness
18:00
Chcę pamiętać, że wybór (i jego konsekwencje) należą do mnie.
Chcę świadomie podejmować decyzje dotyczące mojej pracy, relacji, rodziny i czasu wolnego.
Chcę, aby moje słówko na ten rok przypominało mi o tym, że mam naprawdę ogromny wpływ na to jak wygląda nasze życie, że nie warto tracić czasu na działanie na autopilocie.
Chcę pamiętać o tym, że jestem odpowiedzialna za swój nastrój i mogę różnie reagować na różne sytuacje.
Chcę pamiętać, że nawet w sytuacjach pozornie bez wyjścia mamy mniejszy lub większy wybór.

No i przede wszystkim chcę wybierać – świadomie, z głową, nie zapominając o sobie, swoich planach, celach i marzeniach. 
http://worqshop.pl/noworoczne-plany-2018-1/
thoughtfulness
17:59
Żeby coś się zdarzyło,
Żeby mogło się zdarzyć,
(i zjawiła się miłość),
trzeba marzyć!
— Jonasz Kofta
Reposted bySkydelan Skydelan

December 25 2017

thoughtfulness
23:39
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
thoughtfulness
23:38
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
thoughtfulness
23:13
0024 8365
Reposted fromnyaako nyaako viaphilomath philomath
thoughtfulness
23:12

Ludzie często nie wierzą w miłość. W taką miłość na całe życie. Nie wierzą, że może nam się zdarzyć ktoś zupełnie wyjątkowy. Albo, że my to zdarzymy się komuś i staniemy się całym jego światem. Nie wierzą, że można kochać raz, zupełnie, całkowicie i bezwarunkowo. 

Często słyszę, że taka miłość to owszem, zdarza się w filmach, powieściach, bajkach ale nie w życiu. Mamy skłonność do deprecjonowania uczuć innych ludzi, do braku wiary w to, co czują. Cytując Stanisława Dygata: „Własnym złudzeniom ulega się łatwo, ale cudzym się nie dowierza”.

Myślimy, że jeśli coś nie zdarzyło się nam, to przecież nie może istnieć.
A istnieje...

— Aleksandra Steć
Reposted fromEmisja Emisja viaanakarenina anakarenina
thoughtfulness
23:12
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
thoughtfulness
23:11
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka vianiskowo niskowo
thoughtfulness
23:10
Ludzie sukcesu mają siłę robienia rzeczy, na które nie mają ochoty. Czyli, że zamiast brać windę, zawsze cisną schodami do góry. Nikomu się nie chce wstawać rano razem z kogutami – serio – ale są wśród nas ludzie, którzy znajdują w sobie siłę, żeby to czynić i mimo podkrążonych oczu podbijać świat. Każde przełamanie wewnętrznego oporu, przekroczenie własnej granicy buduje w nas moc do działania i zwiększa wiarę we własne możliwości.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
thoughtfulness
23:08
Wcale nie chodzi o dobrego karpia, choinkę z przepychem. Nie chodzi o prezenty ani spadającą gwiazdkę. Chodzi o ufność, taką, która rozkazuje wierzyć nawet w sytuacjach podbramkowych, po ludzku niemożliwych. Chodzi o miłość, objawiającą się w czynach. O błysk w oku. Chodzi o wiarę. Chodzi o odwagę w dążeniu do szczęścia. Chodzi w tym wszystkim o Boga obok nas.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaMsChocolate MsChocolate
thoughtfulness
23:03
Za chwile minie kolejny rok, a ja nadal nie wiem co zrobić z życiem.
Reposted fromhaveadrian haveadrian viaMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl