Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2019

thoughtfulness
22:25
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer vianiskowo niskowo
thoughtfulness
22:24
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianiskowo niskowo
thoughtfulness
22:24
Wszystko jest coraz bardziej za późno.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromaleander aleander vianiskowo niskowo
thoughtfulness
22:24
6283 fdcf 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee vianiskowo niskowo
thoughtfulness
22:23
9646 a63d 500
Reposted fromolbaria olbaria vianiskowo niskowo
thoughtfulness
22:23
thoughtfulness
22:23
5552 d1ec
Reposted fromkarahippie karahippie vianiskowo niskowo

July 21 2019

thoughtfulness
19:30
4468 49d3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
thoughtfulness
19:30
4470 ddb5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
thoughtfulness
19:28
5448 89fa 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
thoughtfulness
19:28
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir vianiskowo niskowo
thoughtfulness
19:27

Lubię krótką przypowieść o tym, jak pewien mężczyzna długo szukał właściwej partnerki. Przychodzi do mędrca i żali się, że tyle razy szukał, tyle razy się rozczarował, no i co ma zrobić, żeby znaleźć wreszcie idealną żonę. Mędrzec odpowiada: "To jest bardzo proste, tylko powiedz mi, jakiej kobiety szukasz''. "Mądrej, kochającej, ciepłej, pogodnej, wiernej, samodzielnej, silnej''. I jeszcze przez dłuższą chwilę rozmaite jej cechy wyliczał. Na to mędrzec: "To naprawdę świetny wybór, znakomity, ale jeśli chcesz znaleźć taką kobietę, to musisz sam się taki stać. I wtedy znajdziesz z całą pewnością.

My się, niestety, często dobieramy w związki na zasadzie "wiódł ślepy kulawego" i po jakimś czasie ten ślepy mówi z pretensją: "Ty jesteś jakoś za bardzo kulawy!'', a tamten odpowiada: "A ty za bardzo ślepy!''. I na tym się kończy zabawa".

— Wojciech Eichelberger
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
thoughtfulness
19:27
0797 6987 500
Reposted fromnothingthesame nothingthesame vianiskowo niskowo
thoughtfulness
19:26
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
thoughtfulness
19:26
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena vianiskowo niskowo
thoughtfulness
19:26
4540 289e
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianiskowo niskowo
thoughtfulness
19:25
Człowiek najchętniej rozmawia z samym sobą. Według mnie, nawet gdy z kimś rozmawia, w gruncie rzeczy rozmawia z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromflesz flesz vianiskowo niskowo
thoughtfulness
19:25

June 20 2019

thoughtfulness
11:15

Bo wiesz, to tylko od Ciebie zależy, czy patrząc na swój zegarek poczujesz grozę pośpiechu czy też radość z tego, że trwają właśnie doskonałe minuty.

Im więcej letnich rzeczy się pozbędziesz tym więcej czasu zostanie Ci do rozdysponowania na to, co naprawdę ma dla Twojego serca największe znaczenie. Na to, co gorące i budzące emocje.

https://andrzejtucholski.pl/2019/jak-miec-czas-na-to-co-wazne/
Reposted bymothsdevourer mothsdevourer

June 11 2019

thoughtfulness
18:47
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl